آرشیو دسته: آرایش لب

ترفند برجسته کردن لب مطابق نظر یک پزشک خارجی

ترفند برجسته کردن لب مطابق نظر یک پزشک خارجی دکتر سایمون اورین فدکتری که برای کایلی جنر فیلر می‌زند، در مورد تزریق، فیلر و میکرو دراپلت‌ها صحبت کرده است. قبل‌ها،…