آرشیو دسته: زناشویی

زناشویی

اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

از گفتن عیبی که خواستگاریتان را به هم می ‌زند، ابا نداشته باشید، چون در غیر این صورت خانه را درزمین سستی بنا کرده‌اید. عیبی که امکان دارد گفتن آن…