آرشیو تگ: سلامت

۱۰ خطر لنز بـرای دختران جـوان  

مهم‌ترین زمان احتیاط زمانی كه لنز را داخل چشم‌تان می‌گذارید یا خارج می‌كنید. راستش را بخواهید این زمان‌ها را می‌توان لحظات طلایی برای میكروب‌هایی دانست كه منتظر ورود به چشم…