آرشیو تگ: پزشكی و سلامتی

درباره ی بیماری پمفیگوس چه می دانید؟

برای شما نکاتی درباره ی بیماری پمفیگوس در بخش پزشکی و سلامت قرار داده ایم.«میزگرد زیبایی» درباره بیماری پمفیگوس (یک بیماری تاولی) با حضور دکتر مسعود داودی، دکتر مجتبی امیری…